Inkomst, så mycket behöver du tjäna

Fakta om vilken inkomst du behöver för att göra ROT-avdrag under 2013. Både inkomstgräns för att göra fullt ROT-avdrag på 50 000 kr (per person) samt vilka inkomster som krävs för mindre begärda avdrag.

Hur mycket måste man tjäna för ROT-avdrag?

inkomst ROT-avdrag inkomstgräns lön årsinkomst

Har du rätt inkomst för ditt ROT-avdrag?

Eftersom ROT-avdraget är ett skatteavdrag och inte ett bidrag så innebär det att du måste ha dragit in skattepengar för att det ska finnas något att dra av från – ganska logiskt. Den som alltså inte dragit in pengar till skattekistorna kan heller inte nyttja ROT-avdraget.

För att göra det högsta möjliga avdraget under ett år, 50 000 kr (alltså om du köpt ROT-tjänster för 100 000 kr) behöver du en månadsinkomst på mellan 24 000 och 26 000 kr före skatt. Det går inte att säga exakt hur mycket du måste tjäna eftersom andra faktorer utöver själva lönen spelar roll:

  • Vilken kommun du bor i, eftersom inkomstskatter är olika i olika kommuner. Om du har en lite högre skattesats krävs inte en lika hög inkomst.
  • Om du utöver inkomstskatt betalat andra skatter så påverkar dessa och gör att det inte krävs lika hög månadsinkomst som annars.
  • Ditt underskott av kapital spelar in, eftersom detta redan ger en skattereduktion så kan det minska ditt normala utrymme för ROT-avdrag. Alltså kan underskott av kapital göra att det krävs en något högre inkomst.
  • Andra avdrag, såsom jobbskatteavdrag eller för pensionsavgiften påverkar också.

Allt som allt så är det alltså olika saker som samspelar. Men som tumregel kan man säga att de flesta med en månadsinkomst på över 24 500 kr kan göra maximalt ROTavdrag även 2013. Men även om man inte når upp till maxnivån så kan du givetvis alltid göra ett mindre avdrag än takbeloppet på 50 000 kr. Vill du göra ett avdrag på 25 000 kr krävs exempelvis en mycket lägre månadslön, runt 15 000 kr ungefär.

Behöver du en snickare eller byggfirma som är seriös utan att ta överpris? Ta in flera offerter på ett knapptryck via gratistjänsten Proffsbyggare.se.

Vad händer om man tjänat för lite?

Risken som finns är att du blir återbetalningsskyldig på hela eller delar av ditt önskade avdrag om du inte tjänat tillräckligt. Eftersom det är den hantverkare du anlitar som drar av ROT-beloppet redan när du får fakturan så är det först vid nästa deklaration som du får reda på om du tjänat tillräckligt. Är du osäker bör du alltså dubbelkolla dina förutsättningar med Skatteverket.

Så räknar du ut om din inkomst räcker för ROT

Denna tabell ger dig ett exempel på hur du kan räkna ut om din inkomst (här i lön per månad) är tillräcklig för att göra det ROT-avdrag du vill.

I exemplet antar vi att personen i fråga har en månadslön på 22 000 kr och en kommunalskatt på 31.00 procent.

Räkna ut ROT-avdrag 2013

FaktorBelopp
Årsinkomst264 000 kr
Inkomstskatt+ 81 840 kr
Fastighetsavgift+ 3 740 kr
Jobbskatteavdrag– 16 752 kr
Statlig inkomstskatt0 kr
Avdrag pensionsavgift– 18 480 kr
Underskott av kapital– 14 200 kr
Maximalt ROT-avdrag
(Total skattandra avdrag)
36 148 kr

Vi ser alltså att denna person kan göra ett maximalt avdrag på 36 148 kr, eftersom detta är ”kvar” efter att övriga avdrag gjorts gentemot den inbetalda skatten.

Exempel på ROT-avdrag på faktura

Rickard kontaktar några olika firmor som ska byta ut hans gamla tegeltak på villan. Han jämför deras offerter och väljer den som som känns bäst.

Arbetet utförs, ett helt nytt tak läggs. Utöver kostnad för tegelpannor och övrigt material så tar takfirman 28 000 kr betalt för arbetet, vilket gör att ROT-avdraget blir 14 000 kr. På fakturan anger de detta klart och tydligt.

Rickard dubbelkollar med Skatteverket för att se att hans inkomst på 19 500 kr i månaden räcker för att täcka avdraget, en snabb uträkning visar att han har utrymme att göra ROT-avdrag för upp till 18 400 kr. Han kan alltså utnyttja hela sitt önskade ROT-avdrag för takläggningen.

Fyra tips när det gäller inkomstgräns för ROT

  1. Kom ihåg att du kan dela upp ett arbete om ni är två i hushållet som vill utnyttja ROT-avdrag var för sig. Prata i så fall med hantverkaren om detta.
  2. Om du exempelvis är föräldraledig minskar din inkomst och den skatt du betalar, vilket också påverkar ROT-möjligheterna.
  3. Lägg olika ROT-arbeten på olika år om du har möjlighet. Ditt ”ROT-konto” nollställs varje år och du kan då göra nytt avdrag.
  4. Utöver inkomstgränsen bör du ha koll på regler för ROT-avdrag samt på vilka de godkända avdragen är.

Lycka till med ditt ROT-arbete, håll koll på din inkomstgräns så går allt galant!

 

Tjänster för Populära ROT-avdrag
Behöver du ta in hjälp för ditt projekt, testa dessa tjänster för att ta in offerter:
Fönsterbyte:
Hitta fönsterfirma: fonsterproffs.se
Takbyte
Hitta duktiga takläggare: taklaggare.se
Bergvärme / Värmepump
Hitta rätt installatör bergvarme-info.se
Dränering / Markarbete
Hitta rätt entreprenör markproffs.se
Badrumsrenovering
Anlita en badrumsfirma badrumsproffs.se
Måla om huset / måla om inne
Hitta din målare: proffsmalerier.se
Byggföretag / snickare:
Hitta byggfirma/snickare: proffsbyggare.se