Jordvärme (grävning och installation)

ROT-avdrag 2013 giltigt arbeteGodkänt ROT-avdrag 2013: JA

Ungefärligt pris: 60 000 kr – 110 000 kr

Uppskattad besparing med ROT: 10 000 kr – 22 000 kr

Fakta: Att gräva upp tomten för att installera jordvärme (eller markvärme/ytjordvärme) är ett godkänt ROT-avdrag. Detta är ett av de undantag som görs när det gäller arbeten på tomten, som normalt inte omfattas av ROT. För att få sin värme via en jordvärmepump så gräver man upp en yta på cirka 300-500 kvadratmeter där man sedan lägger ut en särskild värmesamlande slang. Denna kopplas sedan ihop med huset och pumpen.

Arbetskostnadsdelen av en jordvärmeanläggning brukar ligga på mellan 25 och 35 procent av det totala priset. I de allra flesta fall är det en och samma värmepumpsfirma som erbjuder hela paketet med både grävning och inkoppling.

Jordvärmefirmor som kan ROT-reglerna: Tjänsten Bergvärme-Info, verksamma sedan 2006, samlar hundratals värmepumpsfirmor och låter dig gratis begära in offerter på jordvärme, bergvärme och även andra typer av värmepumpar.

Undantag: Nej, de vanliga reglerna för ROT-avdrag gäller. Dock; generellt får man inte avdrag för arbeten som sker på tomten, men jordvärme är en av de tjänster som tillåts av Skatteverket.

Liknande ROT-avdragsgilla tjänsterBergvärme | Sjövärme | Luft/vatten-värme | Värmepump

Det finns hundratals stora och små installatörer av jordvärme i Sverige idag, genom att jämföra olika installatörers anbud får du ett hum om vad den ”rätta” prisnivån för din installation blir.

Tjänster för Populära ROT-avdrag
Behöver du ta in hjälp för ditt projekt, testa dessa tjänster för att ta in offerter:
Fönsterbyte:
Hitta fönsterfirma: fonsterproffs.se
Takbyte
Hitta duktiga takläggare: taklaggare.se
Bergvärme / Värmepump
Hitta rätt installatör bergvarme-info.se
Dränering / Markarbete
Hitta rätt entreprenör markproffs.se
Badrumsrenovering
Anlita en badrumsfirma badrumsproffs.se
Måla om huset / måla om inne
Hitta din målare: proffsmalerier.se
Byggföretag / snickare:
Hitta byggfirma/snickare: proffsbyggare.se